Milí naši hostia, obchodní partneri a priaznivci hotela Malvázia,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že spoločnosť BTT s.r.o. ako prevádzkovateľ hotela Malvázia sa rozhodla ukončiť činnosti v segmente ubytovacích, reštauračných a s nimi súvisiacich služieb k 31.05.2020.

Dôvodom ukončenia podnikateľskej činnosti v tejto oblasti je nepriaznivá a nepredvídateľná ekonomická a celková situácia vzniknutá v dôsledku ochorenia Covid 19 a s ním súvisiacich opatrení. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností a našich možností sme dospeli k záveru, že za týchto podmienok by sme nevedeli našim hosťom zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň a kvalitu služieb, na aké boli u nás do teraz zvyknutí. Preto sme, aj keď veľmi neradi a s ťažkým srdcom, zvolili cestu ukončenia činnosti.

Z týchto dôvodov sme nútení už rezervované pobyty, respektíve iné akcie, stornovať. Zálohy budeme vyplácať v čo najkratšom možnom čase. Hostí, na ktorých máme kontakt, za týmto účelom aktívne oslovujeme, ostatných prosíme, aby ste nám napísali a oznámili nám číslo účtu, na ktorý Vám môžeme zálohy vrátiť.

Všetky informácie respektíve dotazy týkajúce sa storna, vrátenia záloh alebo dodávateľských a iných zmlúv píšte prosím do 31.05.2020 na náš doterajší  e-mail: manager@malvazia.sk  a od 01.06.2020 potom na e-mail: j.brezovanova@btt.sk, prípadne volajte na telefónne číslo   0903 415 894. Budúcu písomnú korešpondenciu adresujte prosím na BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava.

Radi by sme Vám, milí naši hostia, poďakovali za Vašu doterajšiu priazeň, ktorá nás vždy mimoriadne tešila a Vám, naši obchodní partneri a dodávatelia, za dobrú spoluprácu. Zároveň Vám prajeme do súkromného aj pracovného života všetko najlepšie, najmä pevné zdravie.

Srdečne Vás pozdravujeme

Tím hotela Malvázia a BTT s.r.o.