BTT s.r.o., prevádzka hotel Malvázia****, 906 34, Prievaly 327

Je v našom záujme chrániť Vaše súkromie. Skôr ako vyplníte elektronický rezervačný formulár a poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ (subjekt údajov) súhlas so spracovaním týchto údajov správcovi údajov hotelu Malvázia****.

Osobné údaje dotknutých osôb v našom hoteli sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov (Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Osobné údaje poskytujeme v zmysle § 10 ods. 2 Zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. v zmysle §24 ods. 2, Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky).

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na email aderse: office@malvazia.sk

Darčekový poukaz
Pobytové balíky
Newsletter
el. formulár
Rezervácie
+421 903 90 42 78
Subscribe To Our Newsletter
No Thanks
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin