GDPR

Magické Eventy.

Je v našom záujme chrániť Vaše súkromie. Skôr ako vyplníte elektronický rezervačný formulár a poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ (subjekt údajov) súhlas so spracovaním týchto údajov správcovi údajov Malvázia Event Resort.

Osobné údaje dotknutých osôb v našom resorte sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov (Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Osobné údaje poskytujeme v zmysle § 10 ods. 2 Zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. v zmysle §24 ods. 2, Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky).

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na email adrese: malvazia@prmgmt.sk

Ak máš nejaké otázky, neváhaj nás kontaktovať .

Kontaktuj nás telefonicky alebo pomocou kontaktného formulára.

Teambuildingy, športové dni, family days, kongresy, konferencie, oslavy, večierky a párty, svadby, koncerty, festivaly, prednášky, odborné školenia a obchodné stretnutia